CRM voor Non Profit organisaties

Een CRM Strategie & CRM Systeem gaan hand in hand met als doel een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. De CRM Strategie richt zich op het concreet vertalen van organisatiedoelen naar de wijze van klantgestuurd ondernemen. Het CRM Systeem ondersteunt een onderneming bij klantgericht ondernemen en het vervatten van de klantprocessen in een ICT Systeem. 

Ontwikkelingen

The Best CRM | SugarCRM voor non profitNon Profit organisaties – Ministeries, Gemeenten, Culturele instellingen, Onderwijs – worden geconfronteerd met teruglopende middelen vanuit gereduceerde budgetten & subsidies en tegelijkertijd de vraag om meer te presteren.

Kortom, meer doen met minder middelen. Dit vraagt om een effectieve (opbrengst gerichte) en efficiënte (lagere kosten) operatie & processen. Een doeltreffend Customer Relations Management (CRM) draagt hier in belangrijke mate aan bij. De baten van CRM voor Non Profit organisaties verschillen van organisatie tot organisatie.

Samenvattend enkele voordelen van een goed werkend CRM:

 • Efficiënter & professioneler werken.
 • Slim ingerichte en geoptimaliseerde stakeholder processen (primair proces, marketing, service.)
 • Snel inzicht in en overal toegang tot client- en project- dossiers.
 • Stakeholder management, gerichte communicatie en aandacht voor de diverse doelgroepen.
 • CRM Metrics. Sturen op Kritische Performance Indicatoren (KPI’s.)
 • Verbetering samenwerking intern, focus op het collectief belang.
 • Ontsluiten van (klant)informatie.

Aanpak CRM voor Non Profit organisaties

In een traject met meerdere sessies met alle relevante CRM betrokkenen kijkt The Best CRM integraal naar de volgende aandachtsgebieden:

1) CRM Strategie.

Afhankelijk van uw specifieke situatie:

 • Doelstellingen als efficiency – besparing in tijd & FTE – en stakeholder management.
 • Bepaling klantbedieningsconcept met de aan te bieden producten & diensten.

2) Processen

 • Bepaling (klant)processen in de gewenste situatie met een GAP analyse voor de huidige situatie.
 • Centraal client en project dossier.
 • Informatiemanagement. Welke informatie is er benodigd. In welke systemen komt deze informatie al voor en welke systemen zijn leidend.
 • Huidige verandercapaciteit van de organisatie.
 • AVG beleid.
 • Plan van aanpak en roadmap voor de invoering.

Hiertoe worden meerdere deskundigen – met een eigen specialisatie – ingezet bij de invoering van CRM. Specialisten op het vlak van CRM & Strategie, CRM & Processen, CRM & Stakeholdermanagement en CRM & Systemen.

Kenmerken

De kenmerken van dit CRM traject op een rij:

 • Aandacht voor de onderneming als geheel, zowel in termen van de gewenste resultaten als het bijbehorende gewenste gedrag.
 • Totaal traject of onderdelen van het traject. De aanpak wordt afgestemd op uw specifieke situatie en wensen.
 • Bepaling CRM strategie & CRM processen met een concreet gedragen stappenplan.
 • Gedragsanalyse & vaststelling benodigde gedragsveranderingen om een succesvolle implementatie mogelijk te maken.
 • Selectie en invoering van een CRM oplossing.
 • Multidisciplinair advies van verschillende deskundigen.
 • Interactieve sessies.

Resultaten

Afhankelijk van de uitgangsvraag:

 • Efficiënter werken.
 • CRM strategie.
 • Toekomst gerichte processen.
 • Verbetering reputatie, stakeholder management: relatiebeheer op orde, de juiste aandacht voor de juiste relatie.
 • CRM Metrics. Sturen op Kritische Performance Indicatoren (KPI’s.)
 • Verbeterde samenwerking intern, focus op de primaire processen.
 • CRM oplossing met succes ingevoerd.

Meer informatie?

Deze Informatie delen: 

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Chat

Waar kan ik u mee helpen?