Disclaimer & verantwoording gebruikte stock photos

Disclaimer

De website van The Best CRM is bedoeld als naslagwerk en informatieplatform op het gebied van CRM en Klantgericht ondernemen voor klanten en andere geïnteresseerden.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en The Best CRM van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan The Best CRM geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. The Best CRM kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website. Hoewel het streven van The Best CRM erop is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan The Best CRM ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website naar websites van andere organisaties gaat, wijst The Best CRM u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan The Best CRM, dat The Best CRM niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat The Best CRM geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Verantwoording gebruikte stockphoto’s

1) Aangeschaft bij  istock.nl  door ontwerper website / Dijn Communicatie

The Best CRM FlexibelThe Best CRM SugarCRM Oplossingen

https://www.thebestcrm.nl/

https://www.thebestcrm.nl/sugarcrm-diensten-en-informatie/

https://www.thebestcrm.nl/crm-opleidingen-en-crm-advies/

https://www.thebestcrm.nl/flexibele-crm-inzet/

2) Aangeschaft bij  Shutterstock via partner website / Colour My Company

https://www.thebestcrm.nl/crm-en-klantgericht-ondernemen-recept-voor-concurrentievoordeel/

https://www.thebestcrm.nl/gerealiseerde%20projecten/anoniem/

Verder

  • De Diverse bij het blog gehanteerde “” best practise” afbeelding
  • De afbeeldingen van de flyer van Reclamabureau CRM
  • De afbeeldingen van de flyer van  Bachelor CRM
Reageren is niet (meer) mogelijk.

Chat

Waar kan ik u mee helpen?