CRM / Cx implementatie | interim projectmanager

CRM invoering

Uw organisatie staat aan de vooravond om CRM te gaan invoeren: een CRM oplossing, een Cx strategie dan wel een combinatie. Dit vraagt om:

  • Kennis: de ontwikkelingen in het – specialistische – CRM vakgebied gaan hard. Op het gebied van strategie (Customer Experience), organisatie (change management) als technologie (digitalisering, kunstmatige intelligentie.)
  • Ervaring: een frisse blik om het (al dan niet vastgelopen) vraagstuk in het juiste perspectief te plaatsen met een hieraan gekoppelde resultaat gerichte (verander)aanpak.
  • Tijd: U heeft wel de know how in huis, maar simpelweg niet de tijd. 

De oplossing:  interim  projectmanager

Een frisse blik op uw vraagstelling zonder het “meesjouwen” van het verleden:

  • Reflectie op en bepaling van de visie & strategie en context.
  • (Klant)processen optimaliseren met als kader de visie.
  • Stakeholders mobiliseren en meekrijgen voor een duurzame organisatie ontwikkeling.
  • Ingeval van een nieuw CRM systeem, de bepaling van het programma van eisen en selectie van de ideale CRM oplossing voor uw bedrijf (post selectie CRM systeem>>)
  • Projectmanagement (Prince, Agile Scrum etc)

Edwin Best van The Best CRM heeft inmiddels met vele klanten met succes mogen samenwerking als interim CRM projectmanager!

Aanpak

De invoering van een Cx strategie of CRM oplossing is geen sinecure, in veel gevallen een complexe operatie. Is mijn organisatie er klaar voor, welke stappen moet ik nemen?  Hoe richt ik de organisatie in? Op welke wijze realiseer ik een betrokken gedragsontwikkeling? Welke CRM software moet ik aanschaffen? 

Op hoofdlijnen de te ondernemen stappen:

1. Beschouwing. Uw vraagstuk op het vlak van klantgericht ondernemen in detail doorspreken: reflectie, toetsing en analyse. Wat is de context, wat is er aan voorafgegaan, wat is de actuele stand van zaken?

Resultaat, een heldere probleemanalyse in het juiste perspectief.

2. Plan van aanpak. Gekoppeld aan de beschouwing, de bepaling van een aanpak op maat: wat moet er gebeuren (visie, strategie, Cx ofCRM implementatie), op welke wijze (agile), inrichting (toekomstige  Cx of CRM organisatie), change management.

Resultaat, een concreet plan van aanpak op maat gekoppeld aan de probleemanalyse. Voor een duurzame organisatieontwikkeling van binnenuit wordt in veel gevallen gekozen om een project te combineren met de masterclass klantgericht ondernemen>>

3. Projectplan. Welke onderdelen (programma van eisen, deliverables), projectinrichting en besturing.

Resultaat, een integraal projectplan.

4. Executie. Realisatie van het projectplan, invulling geven aan het change management programma.

Resultaat, realisatie van het plan van aanpak.

5. Nazorg: borging.

Kenmerken

The Best CRM invoering

Er is veel aandacht voor een betrokken organisatie ontwikkeling.

Niet een eenmalig project (de driehoek in blauw in de afbeelding hiernaast) maar een betrokken organisatie ontwikkeling (de driehoek in rood in de afbeelding hiernaast.) Meer weten over CRM organisatie ontwikkeling>>

Een betrokken project met een heldere communicatie richting alle betrokken stakeholders.

Meer weten?

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Chat

Waar kan ik u mee helpen?