SupportPunt

SupportPunt ondersteunt non-profit instellingen in Eindhoven met uitvoerend werk – van boekhouding tot communicatie, van ontwikkeling van websites tot het opstellen van personeelscontracten. Daarnaast geeft SupportPunt advies op het gebied van organisatie, personeelszaken en communicatie.

De Case

SupportPunt was op zoek naar een CRM oplossing. Om tot een gedegen advies te komen over de te kiezen CRM oplossing met een heldere verantwoording, is er gekozen voor een CRM selectietraject door een externe partij. Deze opdracht is in de markt gezet en The Best CRM heeft deze mogen invullen.

De oplossing

Vanuit een interactieve workshop is de scope van het beoogde CRM systeem vastgelegd. Het geheel van de wensen en eisen, gewenste systeemintegratie, technologie. Op basis van de uitkomsten is een longlist van CRM vendors samengesteld. Aan deze longlist is – anoniem / door The Best CRM – een pitch in de vorm van Request For Proposal toegezonden. Een Request For Proposal die door The Best CRM is opgesteld op basis van de vastgestelde criteria voor een CRM systeem. Op basis van de reacties is een shortlist geformuleerd. Uit deze shortlist is tenslotte de partij gekozen die het CRM systeem heeft ingevoerd. Criteria voor deze shortlist waren zowel harde criteria (match met het gestelde profiel) maar ook zachte criteria; de professionaliteit van de uitgebrachte offerte en de wijze waarop de communicatie heeft plaats gevonden.

The Best CRM.
Passionate about delighted customers

Ik begeleid bedrijven met de transformatie naar klantgericht ondernemen. Dit doe ik door de Klant centraal te stellen in de bedrijfsvoering. In mijn visie is CRM / customer experience samenwerking met de klant als verbindend perspectief, ondersteund door de juiste (CRM) technologie. Het effect? Een flexibele organisatie met lagere kosten, betere resultaten én loyale en betrokken klanten.

Chat

Waar kan ik u mee helpen?