CRM opleidingsprogramma

De case

Een wereldwijd opererende organisatie had als strategie ontwikkeld om haar consultants bij bestaande klanten een pro actieve klant rol te gaan geven. De consultants werden hierbij zowel verantwoordelijk voor het relatiebeheer proces als  de uitbouw van bestaande klanten. Sales bleef verantwoordelijk voor het uiteindelijk closen van een deal. Vanuit deze strategie kon sales zich meer  gaan toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe geografische markten.

Deze strategie had als consequentie een stuk organisatieontwikkeling vanuit de nieuwe rol voor de consultants als de vernieuwde samenwerking met sales.  Consultants die sterk waren op de inhoud maar minder sterk in pro actief relatiebeheer.

De oplossing

Om deze organisatieontwikkeling op een gedegen wijze vorm te geven is er gekozen voor een 12 maanden durende opleidingsprogramma met coaching on the job. In deze het programma “van contact tot contract” van business partner Ronald Schouten. Net als de Bachelor CRM van The Best CRM een opleidingsprogramma met WVA waarmee een korting tot 90% te verkrijgen is. CRM vormt het fundament van dit programma wat verzorgd is door The Best CRM. Als onderdelen:

  • het Ansoff model voor het bepalen van groeistrategieën bij de bestaande klanten compleet met een strategisch accountplan.
  • Een interactieve uiteenzetting van het vakgebied CRM en klantgericht ondernemen
  • Strategieën om in contact te komen met nieuwe DMU’s compleet met plan van aanpak

Resultaat

Een succesvolle invulling van de nieuwe strategie.

 

The Best CRM.
Passionate about delighted customers

Ik begeleid bedrijven met de transformatie naar klantgericht ondernemen. Dit doe ik door de Klant centraal te stellen in de bedrijfsvoering. In mijn visie is CRM / customer experience samenwerking met de klant als verbindend perspectief, ondersteund door de juiste (CRM) technologie. Het effect? Een flexibele organisatie met lagere kosten, betere resultaten én loyale en betrokken klanten.

Chat

Waar kan ik u mee helpen?