Case DPA

DPA Training & Coaching klaar voor de toekomst met CRM & SugarCRM

De case

DPA Training & Coaching is een kennisinstituut met een kwalitatief en innovatief aanbod aan opleidingen, trainingen, workshops, inwerk- en coachingsprogramma’s. Centraal staat het optimaal benutten van het persoonlijk potentieel van medewerkers. DPA Training & Coaching is als trainingsbureau erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en preferred supplier van de Rabobank.

DPA Training & Coaching heeft in 2013 The Best CRM ingeschakeld voor de implementatie van een nieuw CRM-systeem. Deze caseomschrijving gaat in op de keuze voor SugarCRM en de samenwerking met The Best CRM.

Wat was voor DPA Training & Coaching de aanleiding om op zoek te gaan naar een CRM-oplossing?

Door de overname van Benkis door DPA en de groei en bloei van het bedrijf, was DPA Benkis Training & Coaching toe aan de volgende stap: optimalisatie van de bestaande processen en de invoering van nieuwe processen. Het huidige CRM systeem voldeed zowel procesmatig als functioneel niet meer en moest vervangen worden door een toekomstgericht CRM systeem.

Om DPA Benkis Training & Coaching klaar te maken voor de verdere groei van de onderneming is besloten tot de invoering van CRM met SugarCRM.

Waarom is de keuze gevallen op SugarCRM?

DPA Benkis Training & Coaching heeft als eerste stap bepaald waar het nieuwe CRM systeem aan moest voldoen. Een van de meest belangrijke criteria was een goede workflow voor het commerciële en trainingen proces.

Vervolgens heeft DPA Benkis Training & Coaching een shortlist gemaakt met drie partijen voor een toekomstgerichte CRM oplossing. Uit deze lijst is in 2013 de keuze gemaakt voor The Best CRM met als CRM systeem SugarCRM.

Hoe is de samenwerking verlopen?

DPA Benkis Training & Coaching heeft een zeer gecommitteerd team. Dit kapitaliseerde zich ook met de invoering van het nieuw CRM systeem. “De keuze is gemaakt, dan gaan we ervoor”. Met een doorlooptijd van slechts vier weken waren de processen beschreven, is het systeem ingericht – compleet met een geautomatiseerde workflow -, is de data overgezet en zijn de gebruikers getraind in het werken met het nieuwe systeem.

DPA Benkis Training & Coaching was een van de eerste gebruikers van de nieuwste versie van SugarCRM, versie 7. Een nieuwe versie geeft altijd wat implicaties, maar dit leverde voor DPA Benkis Training en Coaching alleen wat kleine probleempjes op als een website die niet werd weergegeven bij een dashboard.

Het bepalen van de ideale flow & routing van een training en hierop, als beursgenoteerde onderneming, tot in details te kunnen rapporteren was een redelijk complexe exercitie. Op een pragmatische wijze is dit proces doorlopen en zijn er een aantal scenario’s opgesteld. Op basis hiervan is de ideale routing vastgesteld.

Wat heeft het opgeleverd?

Met de invoering van CRM heeft DPA Benkis Training & Coaching een toekomstgerichte professionaliseringsslag gemaakt. Er wordt nu gewerkt met een geautomatiseerde workflow en hiermee gaat er geen tijd verloren met het zoeken naar informatie. Alle tijd en energie voor de klant en de verdere groei van de onderneming. De nieuwe processen zijn met succes ingevoerd een doorgevoerd.

Toekomst

De geautomatiseerde workflow wordt, vanuit de ervaringen met het dagelijks werken, verder geoptimaliseerd. De facturatie geschiedt nu nog vanuit een tweetal gescheiden systemen, deze zullen voor de toekomst gekoppeld worden. De managementrapportage wordt verder in detail afgestemd op de informatiebehoefte.

The Best CRM.
Passionate about delighted customers

Ik begeleid bedrijven met de transformatie naar klantgericht ondernemen. Dit doe ik door de Klant centraal te stellen in de bedrijfsvoering. In mijn visie is CRM / customer experience samenwerking met de klant als verbindend perspectief, ondersteund door de juiste (CRM) technologie. Het effect? Een flexibele organisatie met lagere kosten, betere resultaten én loyale en betrokken klanten.

Chat

Waar kan ik u mee helpen?