Case Team Nijhuis

Team Nijhuis klaar voor de toekomst met CRM & SugarCRM

De case

Team Nijhuis is van oorsprong een reclame-adviesbureau en al sinds 1973 diep geworteld in de Twentse grond. Met het toenemen van de jaarringen is het bureau gegroeid tot een bekend en vertrouwd bureau voor Advertising, Internet en Strategie.

Team Nijhuis heeft in 2013 The Best CRM ingeschakeld voor de implementatie van een nieuw CRM-systeem. Deze caseomschrijving gaat in op de keuze voor SugarCRM en de samenwerking met The Best CRM.

Wat was voor Team Nijhuis de aanleiding om op zoek te gaan naar een CRM-systeem?

Team Nijhuis heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zowel qua omvang als het team van specialisten. De processen en systemen zijn hierbij niet altijd 1 op 1 meegegroeid. Om Team Nijhuis klaar te maken voor de verdere groei van de onderneming is besloten tot de invoering van CRM.

Waarom is de keuze gevallen op SugarCRM?

Team Nijhuis heeft gedurende een periode van een jaar diverse CRM systemen bekeken en zijn er diverse CRM leveranciers op bezoek geweest. Team Nijhuis was op zoek naar een flexibel CRM-systeem dat de bedrijfsvoering – commercieel als projectmatig – optimaal kan ondersteunen. Een open source systeem dat makkelijk te integreren is met AdSystems, – de financiële en order administratie, met mail Plus – de email marketing tool van Team Nijhuis – en Google Apps. Daarnaast was er de behoefte om te gaan werken met een geautomatiseerde flow.

Een goede workflow voor het commerciële en project proces was het meest belangrijk. Dit alles in overweging nemende heeft Team Nijhuis medio 2013 de keuze gemaakt voor SugarCRM als CRM systeem met The Best CRM als implementatiepartner.

Hoe is de samenwerking verlopen?

Team Nijhuis had een zeer ambitieuze deadline gesteld. Per 1 september een operationeel systeem. Dit terwijl er met de implementatie werd begonnen eind juli. Dat betekende binnen een periode van 2 maanden processen en workflows bepalen & vaststellen, de integraties met andere systemen realiseren, data invoeren en verrijken, opzet CRM bepalen en inrichten en gebruikers trainen.

Dankzij de intensieve en praktische samenwerking tussen Team Nijhuis en de The Best CRM is de deadline van 1 september gehaald en was het systeem per 1 september geheel operationeel.

Wat heeft het opgeleverd?

Met de invoering van CRM heeft Team Nijhuis een toekomstgerichte professionaliseringsslag gemaakt. Geen tijd verloren laten gaan met het zoeken naar informatie maar alle tijd en energie voor de klant en de verdere groei van de onderneming. Zo is er de keuze gemaakt voor een informatievoorziening op basis van “pull”. Geen interne e-mails meer met vragen over klanten en projecten, geen interne e-mails meer over de voortgang en status van klanten, projecten. Alle informatie is terug te vinden in ieders eigen centrale dashboard van CRM.

Alle interne afstemming verloopt geheel via CRM. Waar mogelijk geautomatiseerd met workflows waarbij er per processtap door Sugar activiteiten worden aangemaakt en uitgezet voor teams en of individuele medewerkers en worden de medewerkers en of teams over de voortgang geïnformeerd via het individuele dashboard. Vragen verlopen niet langer per email maar met een Q&A (Questions and Answers) gekoppeld aan de klant of project. Vragen die via de website binnenkomen worden automatisch in CRM geschoten om binnen 24 uur opgevolgd te worden

Toekomst

Op dit moment zijn de eerste gebruikers aangesloten. In de komende periode worden alle medewerkers met klantcontacten aangesloten en wordt het systeem verder geoptimaliseerd. Ook de CRM strategie wordt in de komende maanden verder ontwikkeld om per 1 januari 2014 geheel klaar te zijn voor weer een mooi ondernemingsjaar. Gefaseerd worden ook andere integraties doorgevoerd als het online bezoekersgedrag.

The Best CRM.
Passionate about delighted customers

Ik begeleid bedrijven met de transformatie naar klantgericht ondernemen. Dit doe ik door de Klant centraal te stellen in de bedrijfsvoering. In mijn visie is CRM / customer experience samenwerking met de klant als verbindend perspectief, ondersteund door de juiste (CRM) technologie. Het effect? Een flexibele organisatie met lagere kosten, betere resultaten én loyale en betrokken klanten.

Chat

Waar kan ik u mee helpen?